Temel Finans Matematiği Eğitimi

600-750 TL+KDV

Eğitim Hakkında

Bu eğitimde, finans matematiği konularına giriş mahiyetindeki temel konular işlenecektir. Eğitimde temel olarak faiz hesaplamalarına yer verilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Basit Faiz, Bileşik Faiz, Sürekli Bileşik Faiz
 • Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer, Anuite
 • İskontolama, İç Verim Oranı
 • Verim Eğrisi
 • Durasyon, Modified Durasyon, Efektif Durasyon, Portföyün Durasyonu
 • Konveksite, Efektif Konveksite, Portföyün Konveksitesi
 • Faiz Kavramı
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz
   • Periyodik Bileşik Faiz
   • Sürekli Bileşik Faiz
  • Faiz Oranlarının Denkliği
  • Sürekli Değişen Faiz Oranları
  • Paranın Zaman Değeri
   • Nakit Akışları
   • Bugünkü Değer
   • Net Bugünkü Değer
   • Gelecekteki Değer
   • Anüiteler
    • Basit Anüite
    • Vade Başı Anüite
    • Ertelenmiş Anüite
    • Sonsuz Anüiteler
   • Anüitelere İlişkin Uygulamalar
     Tasarruf Mevduatı Örneği
    • Emeklilik Fonu Örneği
    • Temettü Dağıtan Hisse Senedi Örneği
    • Hisse Senetlerinin Bugünkü Değeri
   • Bono ve Tahvil Matematiği
    • Nominal Tutar
    • Vade
    • Kupon Oranı
    • Bono ve Tahvil Türleri
     • Kuponsuz Bono Matematiği
     • Kuponlu Tahvil Matematiği
     • Seri Tahvil Matematiği
     • STRIPS Matematiği
     • Çağırılabilir Tahviller Matematiği
    • Vadeye Kadar Getiri
    • Faiz Oranları
     • İç Verim Oranı (IRR) ve Hesabı
      • Kuponsuz Bononun İç Verim Oranı Hesabı
      • Kuponlu Tahvilin İç Verim Oranı Hesabı
      • Ortalamalar Metoduyla Tahmin
      • Enterpolasyon Yöntemiyle Tahmin
      • Nümerik Metotlarla Tahmin
     • Nakit Akışları
     • Net Bugünkü Değer
     • Verim Eğrisi

Eğitimin Süresi

Eğitimin 3-4 Saat sürmesi planlanmaktadır. Ancak katılımcıların istedikleri doğrultusunda bazı konu başlıkları eklenebilir / çıkartılabilir / detaylandırılabilir. Yapılan bu değişikliklere uygun olarak eğitim süresi daha da kısaltılabilir veya uzayabilir. Söz konusu değişiklik isteklerini lütfen önceden bildiriniz.