"R" İstatistiksel Programlama Dili Eğitimi

2400 TL+KDV

Eğitim Hakkında

"R" İstatistiksel Programlama Dili Eğitimi'nde, daha önce hiç "R" programlama dilini veya herhangi bir programlama dilini kullanmamış kişilere "R" dilinin en çok ihtiyaç duyulan konuları anlatacağız, kodları uygulamalı olarak yazıp çalıştıracağız. Eğitim sonunda katılımcıların kendi başlarına R programları yazabilmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimden sonra katılımcılar isterlerse daha detay konularda başka yerden destek almadan öğrenebileceklerini ummaktayız.

Eğitimin İçeriği

RStudio Yazılımı ve Kurulumu

 • RStudio'nun Kurulumu
 • RStudio'nun Yapısı
 • Sık Kullanılan Kısayollar
 • RStudio'da Kod Çalıştırma
 • Paket Kurma / Kaldırma / Yükleme
 • Veri Yükleme
 • RStudio'da Yardım Dokümanları

"R" İstatistiksel Programlama Dilinin Temelleri

 • "R" Dilinin Tarihçesi
 • "R" Dilinin Önemi
 • "R"da Değişken Türleri
  • Vektörler, Alt Vektörler, Mantık Operatörleri, Karakter Vektörleri, Matrisler, Listeler
 • "R"da Matematiksel İşlem ve Fonksiyonlar
 • "R"da Data Frame Oluşturma, Okuma ve Diğer İşlemler
 • "R"da Fonksiyon Yazma ve Çalıştırma
 • If-Else Koşulu
 • "R"da Döngüler
  • for() Döngüsü
  • while() Döngüsü
  • repeat() Döngüsü
 • "R"da Hata Ayıklama (Debugging)
 • "R"da Kütüphaneler
 • "R"da Dosya İşlemleri
 • "R"da Veriyi İçeri Alma ve Dışarı Aktarma
 • "R"da Fonksiyonların Tekrarlı Kullanımı
  • apply(), sapply(), lapply(), tapply(), mapply(), replicate()
 • "R"da Diziler (Arrays) ve Tablolar
 • "R"da Dizeler (Strings)

"R" Dilinde Verinin Görselleştirilmesi ve Grafik Çizimi

 • "R" Dilinde Grafiksel Gösterimin Genel Yapısı
 • Tek Boyutlu Grafiksel Gösterimler ve Zaman Serileri
 • İki Boyutlu Grafiksel Gösterimler
 • Üç Boyutlu Grafiksel Gösterimler
 • Tek Grafikte Çoklu Gösterim
 • Çizgi Çizmek
 • "ggplot2" Paketinin Kullanımı
 • Matematiksel Fonksiyonları / Formülleri Çizmek
 • Olasılık Fonksiyonları Çizmek
 • Üretilen Grafiklerin Dışa Aktarılması ve Kaydedilmesi

"dplyr" Paketi İle Veri İşleme

 • %>%
 • select()
 • mutate()
 • arrange()
 • filter()
 • order_by()
 • group_by()
 • ve diğer özellikler

Eğitimin Süresi

Eğitimin 2 Gün sürmesi planlanmaktadır. Ancak katılımcıların istedikleri doğrultusunda bazı konu başlıkları eklenebilir / çıkartılabilir / detaylandırılabilir. Yapılan bu değişikliklere uygun olarak eğitim süresi daha da kısaltılabilir veya uzayabilir. Söz konusu değişiklik isteklerini lütfen önceden bildiriniz.