"R" Dilinde Verinin Görselleştirilmesi ve Grafik Çizimi Eğitimi

500-750 TL+KDV

Eğitim Hakkında

Kullanılacak bir verisetinin önceden grafiksel gösterimi veya yaptığımız analizler sonucu oluşturduğumuz sonuçların grafiksel gösterimi hazırlayacağımız raporlarda oldukça faydalı olabilmektedir. Ancak her bir verinin aynı tür grafiklerle gösterimi bazen mümkün olmamakta bazen de anlamsız olmaktadır. Dolayısıyla bu eğitimde elimizde bulunan verinin, kullanıcı tarafından en iyi şekilde yorumlanabilmesi için hangi tür grafiklerle gösterilmesi gerektiğini anlatacağız. Birçok farklı veri için birçok farklı grafik çizimini uygulamalı olarak yapacağız.

Eğitimin İçeriği

  • "R" Dilinde Grafiksel Gösterimin Genel Yapısı
  • Tek Boyutlu Grafiksel Gösterimler ve Zaman Serileri
  • İki Boyutlu Grafiksel Gösterimler
  • Üç Boyutlu Grafiksel Gösterimler
  • Tek Grafikte Çoklu Gösterim
  • Çizgi Çizmek
  • "ggplot2" Paketinin Kullanımı
  • Matematiksel Fonksiyonları / Formülleri Çizmek
  • Olasılık Fonksiyonları Çizmek
  • Üretilen Grafiklerin Dışa Aktarılması ve Kaydedilmesi

Eğitimin Süresi

Eğitimin 2-4 Saat sürmesi planlanmaktadır. Ancak katılımcıların istedikleri doğrultusunda bazı konu başlıkları eklenebilir / çıkartılabilir / detaylandırılabilir. Yapılan bu değişikliklere uygun olarak eğitim süresi daha da kısaltılabilir veya uzayabilir. Söz konusu değişiklik isteklerini lütfen önceden bildiriniz.