"dplyr" Paketi İle Veri İşleme Eğitimi

500-750 TL+KDV

Eğitim Hakkında

"dplyr" paketi, R'da veri işleme alanında oldukça fazla esneklik sağlayan kullanışlı bir pakettir. Eğitimde "dplyr" gramerini kullanarak verilerde çeşitli işlemleri nasıl gerçekleştireceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca "dplyr" grameri ile SQL grameri arasındaki benzerlikleri aktaracağız. İşlenilen her bir konuya ilişkin örnek uygulamalar yapacağız. Bu uygulamalar, sizin "dplyr" kütüphanesini öğrenmenizde oldukça etkili olacaktır.

Eğitimin İçeriği

  • %>%
  • select()
  • mutate()
  • arrange()
  • filter()
  • order_by()
  • group_by()
  • ve diğer özellikler

Eğitimin Süresi

Eğitimin 2-4 Saat sürmesi planlanmaktadır. Ancak katılımcıların istedikleri doğrultusunda bazı konu başlıkları eklenebilir / çıkartılabilir / detaylandırılabilir. Yapılan bu değişikliklere uygun olarak eğitim süresi daha da kısaltılabilir veya uzayabilir. Söz konusu değişiklik isteklerini lütfen önceden bildiriniz.